Programes client/servidor

 Més funcionalitats. Menor cost. 

Thinstuff XP/VS Terminal Server per Windows

La instal·lació de XP/VS Server permet a un nombre il·limitat d'usuaris, l'accés remot al seu escriptori i altres aplicacions Windows de manera simultània.

Com el software client compatible de connexió a escriptori remot, ja es troba pre-instal·lat a la gran majoria de dispositius i sistemes operatius, es garantitza una integració fluïda entre les diferents xarxes existents, sense cap canvi de hardware o software.

Thinstuff XP/VS Server versió sencera d'avaluació

Descarrega el programa i prova-ho durant 14 dies!

TSX Scan

Amb TSX Scan una aplicació en el servidor pot escanejar des de qualsevol escàner connectat al client, a través del protocol d'Escritori Remot(RPD). Compatible amb totes les versions de Windows des de XP fins a Server 2016

Característiques

• Una solució sense controladorsper la redirecció de l'escàner a través de connexions d'escriptori remot

• Fa servir una comprensió d'alta eficiència per transmetre treballs d'escaneig a través de la xarxa.

• Compatible amb tot el standard TWAIN 2.0

• Suport multiusuari: Múltiples usuaris poden escanejar simultàniament.

• Compatible amb el client estàndard de connexió d' Escriptori Remot de Windows

• Compatible amb Microsoft Terminal Services / Remote Desktop Services and Thinstuff XP/VS Server

• Es pot fer servir en qalsevol entorn virtual: XEN Desktop, VMWARE View, Microsoft Hyper-V Server, Microsoft Virtual PC, Windows 7 XP Mode, Virtual Box etc

• Compatible amb qualsevol client conectat per TWAIN o bé dispositius habilitats per WA com escàners, càmeres digital, webcams, etc..

TSX Scan versió d'avaluació amb totes les funcions

Descarrega el programa i prova-ho durant 14 dies!

Elux RP: Sistema operatiu per a Thin clients

eLux®RP és un sistema operatiu independent de l'equip, dissenyat  per a entorns de cloud-computing. Es pot instal·lar en PCs i Thin Clients

eLux és el sistema operatiu perfecte per a dispositius de connexió al núvol i suporta l'accés a servidors a través del Receptor d'Escriptori Citrix integrat (HDX) així com de PCoIP de VMWare i Escriptori Remot de Microsoft.

Fes servir les funcions avançades del eLux RP amb els nostres potents i econòmics equips:  Thin Client C800 and Industrial PC 5.

Última versió d'eLux RP 6 completament gratuïta amb els nostres Clients lleugers!

Versió d'avaluació d'eLux RP amb totes les funcionalitats

Descarrega el programa i prova-ho gratuïtament!

Scout Enterprise Management Suite per a eLux

És la solució d'administració fàcil d'usar i intuïtiva per Thin Clients i PC que treballen amb el sistema operatiu eLux®..

Scout inclou la utilitat Elias utility per a crear una imatge específica del porgrama eLux per als Thins clients i PC's de la seva empresa. Tot amb una interfície fàcil d'usar i sense coneixements especials de Linux.

Completa eina de gestió per a  thin clients i PCs

Scout permet als administradors portar sempre un registe de tots els thin clients, llicències usades i dels perifèrics USB dels clients.

Els clients poden ser iniciats i apagats remotament. Scout Enterprise proprcina una "política multiadministrador" que permet que més d'un administrador gestioni una infraestructura amb Thin clients. Els administradors tenen suport de diverses funcions de "help desk", poden fer servir eines de diagnòstic o duplicar els escriptoris dels usuaris..

 

Alta escalabilitat

Scout Enterprise és altament escalable i pot ser dissenyat i instal·lat per a alta disponibilitat. Als administradors se'ls poden assignar diferents drets d'accés aaptats a les seves necessitats específiques i camps de responsabilitat. Scout Enterprise és el programa de gestió perfecte per al núvol en combinació amb Thin clients o PCs comuns.

Tauler de comandaments: Gestió centralitzada de Thin Clients a través de la Web.

Els administradors poder fer servir una conola de gestió basada en web per a la gestió de clients, actualització, duplicació i molt més.

Scout Enterprise Dashboard Aplica els drets d'accés definits a la conola Scout Enterprise i permet a l'administrador analitzar les dades dels seus clients, executar comandaments i funcions de "Helpdesk".

Només necessites insta·lar el Scout Enterprise una vegada per servicor, i després podràs fer-ho servir des de qualsevol lloc. Tot elque requerixes és un navegador Firefox, Edge, Internet Explorer or Chrome.

Odoo text and image block

Scout Enterprise versió  d'avaluació amb totes les funcions

Descarrega el programa i prova-ho amb fins a 5 Thin Clients!

Contacta'ns
© Epatec S.L.U.  |  Legal Notice